Достъп :

Cемейно дърво bressure
922 сведения за лица


[tools]


От 4 януари 2022 насам е имало 2 775 108 посещения, от които 541 011 са на настоящата страница.
Ако Вашият браузър не актуализира автоматично страниците, които са модифицирани (принуждавайки Ви да ги презареждате Вие), опитайте се да тръгнете от тази препратка.


Можете да изберете друг език за съобщения измежду следните: Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Norsk Suomi Svenska